Haromonogram

Katalog szkoleń

» szkolenia zlecone

Nowości

Wynajem sal

» komputerowe
» konferencyjne
» pomieszczenia

Szkolenia

W dzisiejszych czasach koniecznym staje się stałe rozwijanie swoich umiejętno¶ci. Aby być jak najbardziej atrakcyjnym w oczach pracodawców lub klientów, należy wykazać się umiejętno¶ciami, wyróżniaj±cymi spo¶ród innych obecnych na rynku. Nie jest to zadanie łatwe, a jedn± z dróg zdobycia nowych umiejętno¶ci s± szkolenia, w ramach których można zgłębić i ugruntować swoj± wiedzę. Takim obszarem, w którym zainteresowanie odbywaniem szkoleń jest największe to szeroko rozumiana informatyka, systemy informacyjne zarz±dzania, programy komputerowe stosowane w przedsiębiorstwach czy zastosowanie Internetu.

Przykładowe szkolenia to:

  • Obsługa komputera
  • Oorganizacja pracy biura i personelu,
  • CorelDraw - projektowanie i zastosowanie grafiki użytkowej w firmie,
  • Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - zaawansowane operacje,
  • MS POWERPOINT - Profesjonalna prezentacji danych w praktyce,
  • Bezpieczeństwo pracy w sieci Internet

 

Szkolenia najczęściej wybierane

MS Excel dla księgowych Pracownik ds. Reklamy
Szkolenie dla osób pracuj±cych w działach księgowo-finansowych, które chc± w sposób dynamiczny analizować dane oraz tworzyć raporty i analizy przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Przygotowanie zawodowe do pracy na stanowiskach związanych z promocją i reklamą w firmie. Dodatkowo elementy marketingu i grafiki komputerowej CorelDRAW.

 

  ˆ Up