Haromonogram

Katalog szkoleń

» szkolenia zlecone

Nowości

Wynajem sal

» komputerowe
» konferencyjne
» pomieszczenia

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne przygotowane są z myśla o mieszkańcach regionu łódzkiego - osobach/firmach pracujących nie tylko na stanowiskach biurowowych, ale i takich w których komputer stanowi częściowe narzędzie pracy i jego znajomosć staje sie niezbędna. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie jego obsługi i rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwych narzędzi.

O¶rodek realizuje róznież szkolenia w trybie indywidualnym z Powiatoych Urzędów Pracy. Więcej informacji o finansowaniu i skierowaniu na szkolenie do naszejgo O¶rodka otrzymaj± Państwo w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Organizacja szkoleń

Zawsze rozmawiamy o szczegółach dotyczących szkolenia - tak, aby było ono dostosowane do Państwa indywidualnych możliwosci oraz do zgłoszonych zapotrzebowań.

Czas trwania szkolenia

Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych realizowane s± od pn-pt w godz. 08:00-16:00 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Szkolenia dla osob pracuj±cych odbywaj± się w pn-śr w godz. 16:00 - 19:15 na każdy dzień przypadją 4 godziny szkoleniowe

Informacje i zapisy

ANNA TWARDOWSKA
konsultant ds. szkoleń
tel.  0 42 678-06-77 szkol. z PUP
tel.  0 42 677-26-16

Prowadzac szklenia staramy się zapewnić pracodawcom wykwalifikowanych pracowników biurowych średniego szczebla kierowniczego, w tym celu dostępniemy uczestnikom nowoczesne warunki dla nabycia i podniesienia kwalifikacji zawodowych, a osobą bezrobotnym pomagamy w wyborze i rozwoju kariery zawodowej.

  ˆ Up