Haromonogram

Katalog szkoleń

» szkolenia zlecone

Nowości

Wynajem sal

» komputerowe
» konferencyjne
» pomieszczenia

Projekty z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi. Szczególnie tych, którzy maj± trudno¶ci ze znalezieniem pracy. Jeżeli szukasz informacji o Programie Kapitał Ludzki 2007-2013 i chcesz otrzymać wsparcie dobrze trafiłe¶.

Realizowane projekty

Celem realizowanych projektów jest zmiana i podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników, umożliwiając im wykonywanie nowych zawodów. Uczestnicy projektów zostaną objęci kompleksowym wsparciem w zakresie wyboru nowej specjalizacji i odpowiedniego rodzaju szkolenia. Ponadto część beneficjentów znajdzie zatrudnienie subsydiowane inni otrzymaj± pomoc finansow± na założenie własnej firmy.

1. PWP "Wspólnie Aktywni - Model pracowni aktywizacji osób 45+" - /zamknięty/
okres realizacji 01.07.2011 - 31.12.2013

2. "Nowe kwalifikacje w nowej Pracy" - /zamknięty/
okres realizacji 01.07.2011 - 30.04.2013

3. "Solidarni w życiu - Solidarni w Pracy" - /zamknięty/
okres realizacji 01.04.2010 - 30.09.2011

4. "Kompas - Nowy kierunek życia" - /zamknięty/
okres realizacji 01.02.2006 - 31.05.2008

 

Partnerami w realizowanych projektach są:

Urz±d Miasta Łodzi
Wojewódzki Urz±d Pracy
Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi
Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" w Łodzi
Jobcenter Aarhus

  ˆ Up