Haromonogram

Katalog szkoleń

» szkolenia zlecone

Nowości

Wynajem sal

» komputerowe
» konferencyjna
» pomieszczenia

Aktualność

01.01.2015
Informujemy, że Ośrodek realizuje "szkolenia w trybie indywidualnym". Szkolenie takie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej. Więcej informacji o finansowaniu otrzymają państwo Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy.

20.12.2014
Szkolenie "MS Excel - operacje zaawansowane" dla osób pracujących rozpocznie się na przełomie luty/marzec. Wolne miejsca (ilości: 8).

21.03.2013
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku Pracownia Aktywizacji Osób 45+ zmienia swoja lokalizację. Z uwagi na duże zainteresownie i sukces projektu pracownię przejmuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a parter, pokój 012. Numer telefonu do pracowni 0-42 676-80-10. Adresy e-mail pozostają bez zmian.

01.07.2011
Urząd Miasta Łodzi w partnerstwie z Zarządem Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" i Jobcenter Aarhus wspólnie realizują projekt "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" mający na celu aktywizację zawodową i społeczną osób po 45 roku życia, mieszkańców województwa łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest od 01.07.2011 do 31.12.2013 roku.

01.07.2011
Mamy przyjemność poinformować, iż rozpoczęto realizację projektu "Nowe kwalifikacje w nowej pracy". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki

10.03.2010
Rezerwacje sali konferencyjnej można dokonywać najpóźniej do godz. 12 w przed dzień planowanego wynajmu (jeżeli nie ma innych rezerwacji). Istnieje możliwość odległej rezerwacji i negocjacji cenowej. Wszelkie inne ustalenia i oczekiwania możliwe do zrealizowania są omawiane indywidualnie. więcej >

  ˆ Up